Nye regler om hestepas

​Heste skal være identificeret, inden de forlader fødselsbedriften permanent, og senest når de er 12 måneder gamle. Det betyder, at ansøgning om pas skal indsendes, senest når hesten er 10 måneder gammel.


Heste, der identificeres for sent, bliver automatisk udelukket fra konsum i passet.
Passet skal altid følge hesten, og det skal kunne fremskaffes umiddelbart, der hvor hesten befinder sig.
Når der udstedes nye pas, skal hesten beskrives både i ord og ved grafisk fremstilling. Den grafiske fremstilling kan for hobbyheste enten være et signalement, hvor hestens tegn og mærker indtegnes i et diagram, eller bestå af fotos af hesten. Fotos skal være af så god kvalitet, at alle tegn og mærker tydeligt kan ses. For specifikke krav til fotos, se afsnittet "Anvendelse af fotos i stedet for signalement i hobbyhestepas" længere nede.

 forbindelse med besigtigelsen skal hestens alder som noget nyt også vurderes.
Din dyrlæge må ikke behandle med visse lægemidler, der betyder udelukkelse fra konsum permanent eller for en periode af 6 måneder, uden at have set i passet først.
Heste, der har fået pas af et udstedende organ i et andet EU-land eller er indført permanent til Danmark, skal registreres i den danske database. Passet skal derfor indsendes til et dansk udstedende organ, det vil sige et for racen passende udstedende organ eller SEGES, Heste.
Efter 1. januar 2016 skal du indberette alle ændringer, der angår

  • konsumstatus
  • ejerforhold
  • status som hobbyhest henholdsvis registreret hest
  • ændringer i signalement

​Ændringerne skal indberettes ved, at hestepasset og en ændringserklæring indsendes.

Hvis du har en såkaldt registreret hest, kan du selv bestemme, hvem du vil indberette ændringer til. Indberetningen kan ske til det oprindeligt udstedende organ, også selvom dette er i et andet EU-land, eller til et for racen passende udstedende organ i Danmark eller til SEGES, Heste.
Har du en hobbyhest, skal du indberette ændringer til SEGES, Heste.
Ændringer skal indberettes inden 30 dage efter ændringen er indtruffet, dog er fristen inden 14 dage, hvis hesten er behandlet med et lægemiddel, der betyder udelukkelse fra konsum.
Du kan stadig selv vælge at udelukke din hest fra konsum, sådan at den aldrig kan slagtes. Det gør du ved at underskrive i medicinsiderne. Men det skal også indberettes, og udelukkelsen skal attesteres af et udstedende organ.
Hvis du ikke har nået at indberette en frivillig udelukkelse og har fået denne attesteret af det udstedende organ, og din dyrlæge er nødt til at behandle med lægemidler, der betyder udelukkelse, skal dyrlægen udfylde medicinsiderne.
Når passet er indsendt til opdatering, kan du bede dit udstedende organ om et midlertidigt dokument. Med et midlertidigt dokument kan du rejse til et andet EU-land med din hest, selvom passet er til opdatering. Den eneste betingelse er, at du får lavet et sundhedscertifikat. Dette gælder, uanset om der er tale om en hobbyhest eller en registreret hest.
Når din hest dør, eller hvis den forsvinder, skal du indsende passet og ejercertifikat/registreringsbevis. Du kan efterfølgende få passet genudleveret, hvis du ønsker det.

img_3547

DØGNTELEFON


86 600 940

Telefonkonsultation ved dyrlæge Anders Kragh på hverdage mellem kl 7-9.

Herefter tager vi telefonen i det

omfang vi er ledige. 

Ved akut behov for dyrlæge 

og dit opkald ikke besvares - 

læg da en besked på 28569959.

 

ÅBNINGSTIDER:

​Mandag kl 7.00-16.00

Tirsdag kl 7.00-16.00

Onsdag kl 7.00-16.00

Torsdag kl 7.00-16.00 

Fredag kl 7.00-14.00

          

Udenfor åbningstiderne, i weekender og helligdage henvises på telefonen til vagttelefonen ved

Danske Hestedyrlæger på 70 23 22 10

​Firmainformation

AK Hestepraksis

CVR: 28637020

Adresseinformation

Bisballevej 40

8800 Viborg

Kontaktinformation